Consultoria Econòmica i Financera

Dins un entorn econòmic en el que tant empreses, ajuntaments com particulars requereixen de la millor assignació dels seus recursos, tant econòmics com humans, els nostres serveis i informes plantegen solucions òptimes, integrals i eficients amb el fi d'ajustar-nos a les seves necessitats del moment.

Què oferim com a consultoria econòmica financera?

EMPRESES I PROFESSIONALS:

 • Preparació i gestió de la comptabilitat.
 • Anàlisis, avaluació i assessorament financer.
 • Confecció de plans de negoci i models econòmics-financers.
 • Preparació d'informes de reestructuring per refinanciar el deute.
 • Definició d'estratègies i propostes d'inversió.
 • Desenvolupament de noves estratègies per la internacionalització.
 • Confecció d'informes de Due Diligence per operacions de compraventa societàries.

AJUNTAMENTS:

 • Revisió integral de concessions municipals.
 • Participació a les comissions de seguiment de les concessions.
 • Col.laboració a la preparació del marc normatiu vinculat a les concessions -pleg de clàusules administratives i contracte administratiu-.
 • Indicadors de gestió municipal i comptabilitat analítica.
 • Anàlisis, avaluació i assessorament financer.

COL.LABORACIÓ AMB ALTRES PROFESSIONALS:

 • Redacció d'informes pericials de caire econòmic en el transcurs de procediments judicials.
 • Preparació d'informes concursals per la seva presentació davant el jutjat mercantil.
 • Auditoria financera d'empreses i avaluació i test de control intern.

 


Noticias relacionadas

Coneixent una mica més l’economia col.laborativa

L’economia evoluciona, canvia, es transforma i ho fa a partir de múltiples factors o palanques. Una d’aquestes palanques, potser actualment una de les més destacades, és la tecnologia, o més ben dit, com la tecnologia accelera comportaments i actituds. Parlem de l’economia col·laborativa.

La cultu...

Leer más

Les 10 principals debilitats de les petites i mitjanes empreses

 

La gestió financera d'una empresa és clau per assegurar la continuïtat del negoci i fins i tot evitar tancaments que es produeixen per manca de control de l'operativa o per dificultat d'obtenir crèdits bancaris. Factors com la manca de temps i de recursos econòmics i humans influeixen de manera ...

Leer más

Les concessions administratives de serveis esportius: propostes de supervisió i millora operacional

Quan s'opta per la gestió indirecta d'un servei esportiu, l'Administració municipal passa de la posició de prestador del servei a la posició de planificador, organitzador, controlador i avaluador dels serveis que presten les empreses concessionàries.

Com una Administració municipal por realitzar e...

Leer más

La comptabilitat analítica com a eïna per una millor presa de decisions

La principal tasca i alhora responsabilitat d’una empresa/empresari és gestionar els recursos humans i materials a la seva disposició amb la finalitat de que crear el màxim de valor. La creació de valor constitueix, doncs, el seu desafiament més important. La creació de valor a través de la presa...

Leer más

La problemática actual del deporte

Febrero 2015

De la conferencia impartida en el Colegio de Economistas de Barcelona en la que estaban presentes varios miembros representantes de las principales entidades del deporte catalán, una cosa nos quedó clara:

                            - El deporte está en límites de subsistencia -

En la c...

Leer más