Oriol Olivares Carbonell. Llicenciat amb Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster amb Tributació Integral pel Centre d'Estudis Financers.

Va iniciar la seva carrera professional a Deloitte (Servicios Generales de Gestión) on va adquirir coneixements de les obligacions fiscals i tràmits recurrents de petites i mitjanes empreses. Posteriorment, va entrar a formar part d'un equip pluridisciplinar en el referent a l'àmbit econòmic-fiscal-jurídic on la majoria d'empreses assessorades formaven part del sector immobiliari. A finals del primer any, se li va presentar la oportunitat d'entrar a formar part de KPMG Abogados Barcelona en el qual durant 5 anys va adquirir una gran experiència a revisar i quantificar els riscs fiscals latents de filials i multinacionals de diferents sectors econòmics. Amb l'objectiu d'ampliar la seva experiència professional i personal, prèviament al projecte de TF Assessors va entrar a formar part de l'equip de Mazars Barcelona. Planificació, liquidació d'impostos, tràmits recurrents, valoració d'operacions vinculades i Due Diligence van ser algunes de les aptituds que li va aportar aquesta etapa.


xxx. Lli 


Alberto González Garcia.  Llicenciat amb Ingenieria Informàtica a la Universitat de Oviedo i Màster amb la Gestió de Projectes al Instituto Europeo de Postgrado.

Va iniciar la seva carrera com a professor de la Universitat d'Oviedo. Seguidament va entrar a formar part de STPNet, gestionant aplicacions .net i desenvolupant aplicacions digitals varies. Donant continuitat a la formació adquirida, a Eitzen IT i Bytemaster ha desenvolupat aptituts adicionals en el referent a programació, migració i implementació de programes informàtics de gestió.