Oriol Olivares Carbonell. Llicenciat amb Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster amb Tributació Integral pel Centre d'Estudis Financers.

Va iniciar la seva carrera professional a Deloitte (Servicios Generales de Gestión) on va adquirir coneixements de les obligacions fiscals i tràmits recurrents de petites i mitjanes empreses. Posteriorment, va entrar a formar part d'un equip pluridisciplinar en el referent a l'àmbit econòmic-fiscal-jurídic on la majoria d'empreses assessorades formaven part del sector immobiliari. A finals del primer any, se li va presentar la oportunitat d'entrar a formar part de KPMG Abogados Barcelona en el qual durant 5 anys va adquirir una gran experiència a revisar i quantificar els riscs fiscals latents de filials i multinacionals de diferents sectors econòmics. Amb l'objectiu d'ampliar la seva experiència professional i personal, prèviament al projecte de TF Assessors va entrar a formar part de l'equip de Mazars Barcelona. Planificació, liquidació d'impostos, tràmits recurrents, valoració d'operacions vinculades i Due Diligence van ser algunes de les aptituds que li va aportar aquesta etapa.


Andreu López Castellano. Llicenciat amb Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, Postgrau amb Formació en Auditoria de Comptes i Màster amb l'Anàlisi Financer Europeu i Internacional al I.E.F. (Certified EFFAS Financial Analyst, CEFA y Certified International Investment Analyst, CIIA).

Va iniciar la seva carrera professional formant part del Banc Sabadell adquirint experiència a la banca comercial i d'empresa. Posteriorment, va incorporar-se a la firma multinacional KPMG Auditores de Barcelona, especialitzant-se durant 6 anys amb la auditoria financera d'empreses industrials i de prestació de serveis a l'àmbit de l'empresa privada així com auditoria del sector públic.

Prèviament al projecte de TF Assessors, va ampliar i diversificar la seva formació professional a GNL Barcelona amb especialitats com l'anàlisi de concessions administratives, due diligence, plans de viabilitat i negoci, assessorament financer i comptable, informes pericials y la administració concursal.    


Anna de Rivas Pou.  Llicenciada amb Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, promoció de l'any 2005, dedicant-se ja inicialment com emprenadora al assessorament jurídic de PYMES i especialitzada amb dret penal econòmic, mercantil i civil. Actualment dirigeix una consultora de formació jurídica i sanitària Probenper S.L de la que és cosocia fundadora, presta els seus serveis d'assessorament jurídic com assessora interna de varies empreses i assumeix la direcció del departament jurídic de l'empresa Centre d’Assistència Sòcio Sanitaria. 


Rubén López Ilzarbe. Llicenciat amb Economia i Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster amb Economia Internacional i Comerç Exterior a la Universitat de Barcelona. 

Va iniciar la seva carrera professional formant part del Banc Sabadell i Caixa Mediterrani adquirint habilitats amb la gestió i anàlisis de productes financers.  Durant l'any que va passar a Gran Bretanya, a més de perfeccionar el seu nivell d'idiomes, va tenir la oportunitat d'ampliar les  seves virtuts de comerç i relacions internacionals. Com a conseqüència d'aquest fet, va iniciar un projecte personal de consultoria comercial i d'exportacions a RLI Food Solutions, ajudant a petites i grans empreses i professionals a iniciar el seu procés d'internacionalització. 


Alberto González Garcia.  Llicenciat amb Ingenieria Informàtica a la Universitat de Oviedo i Màster amb la Gestió de Projectes al Instituto Europeo de Postgrado.

Va iniciar la seva carrera com a professor de la Universitat d'Oviedo. Seguidament va entrar a formar part de STPNet, gestionant aplicacions .net i desenvolupant aplicacions digitals varies. Donant continuitat a la formació adquirida, a Eitzen IT i Bytemaster ha desenvolupat aptituts adicionals en el referent a programació, migració i implementació de programes informàtics de gestió.