Oriol Olivares. Llicenciat amb Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster amb Tributació Integral pel Centre d'Estudis Financers.

Va iniciar la seva carrera professional a Deloitte (Servicios Generales de Gestión) on va adquirir coneixements de les obligacions fiscals i tràmits recurrents de petites i mitjanes empreses. Posteriorment, va entrar a formar part d'un equip pluridisciplinar en el referent a l'àmbit econòmic-fiscal-jurídic on la majoria d'empreses assessorades formaven part del sector immobiliari. Posteriorment, se li va presentar la oportunitat d'entrar a formar part de KPMG Abogados Barcelona en el qual durant anys va adquirir una gran experiència amb revisar i quantificar els riscs fiscals latents de filials i multinacionals de diferents sectors econòmics. Amb l'objectiu d'ampliar la seva experiència professional i personal, prèviament al projecte de TF Assessors va entrar a formar part de l'equip de Mazars Barcelona. Planificaci tributària, liquidació d'impostos, tràmits recurrents, valoració d'operacions vinculades i Due Diligence van ser algunes de les aptituds que li va aportar aquesta nova etapa.


Ignasi De Roa. Llicenciat amb Dret. Mercantil, concursal i processal.

Amplia experiència dins l'àmbit del dret amb empreses de diferents casuístiques, tant dins l'àmbit soci-mercantil com processal. Té una dilatada experiència amb la defensa d'empreses de diferents envergadures, PYMES, Multinacionals o filials, així com l'assessorament a extrangers residents o no residents d'Espanya.

Especialista amb contractació mercantil, litigis, inversions, dret concursal i resolució de conflictes amb efectes internacionals.

 _________________________________________________________________________________________________________

Alberto González.  Llicenciat amb Ingenieria Informàtica a la Universitat de Oviedo i Màster amb la Gestió de Projectes al Institut Europeu de Postgrau.

Va iniciar la seva carrera com a professor de la Universitat d'Oviedo. Seguidament va entrar a formar part de STPNet, gestionant aplicacions .net i desenvolupant aplicacions digitals varies. Donant continuitat a la formació adquirida, a Eitzen IT i Bytemaster ha desenvolupat aptituts adicionals en el referent a programació, migració i implementació de programes informàtics de gestió. 


Ivan Colorado. Llicenciat amb Dret. Civil, familiar, consum i laboral.

Amplia experiència amb l'àmbit del dret processal, intervenint amb qualsevol litigi relacionat amb el dret civil, laboral i mercantil.

A més a més, s'ha especialitzat amb litigis del sector bancari, actuant amb nombrosos procediments relacionats amb productes financers complexes així com litigis derivats de conflictes correlacionats amb el dret de les obligacions i contractes.

 

à